Vì sao ông Thích Nhật Từ “không thích” Pháp Luân Công nhưng vẫn hay nhắc đến? (Phần 1)

Vào cuối năm 2019, trong clip “Dịch cân kinh nâng cao sức khỏe thế chất”, ông Thích Nhật Từ đã giới thiệu đến Phật tử bài khí công “Phất thủ” được cho là của “Dịch cân kinh”. Điều đáng nói ở đây, là khi dạy khí công cho Phật tử, ông có đề cập đến một loạt các “trường phái khí công Trung Quốc” và có cả Pháp Luân Công. Ông cho rằng Pháp Luân Công đang được “tôn giáo hóa” một cách “cực đoan” mà bản thân ông “không thích”.

Vấn đề thích hay không thích là vấn đề hoàn toàn mang tính cá nhân, tuy nhiên liệu những quy chụp “cực đoan tôn giáo” mà ông Từ gán cho Pháp Luân Công liệu có đúng? Xin mời quý vị xem loạt clip Vì sao ông Thích Nhật Từ “không thích Pháp Luân Công” nhưng vẫn hay nhắc đến? dưới đây từ kênh Youtube Danh Nguyen:

Phần 1: Vì sao ông Thích Nhật Từ không thích Pháp Luân Công nhưng vẫn hay nhắc đến?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s