Video: Phỏng vấn người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học viên Pháp Luân Công – Kỳ 1

Thời gian qua vụ việc khởi kiện hành chính các quyết định và hành vi của Sở Thông tin Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh (STTTT HCM) cản trở người dân có nhu cầu mua các tài liệu hướng dẫn học Pháp Luân Công ở nước ngoài đã được đông đảo cộng đồng học viên Pháp Luân Công rất quan tâm. Trong số các vụ khởi kiện ở tòa của các nguyên đơn thì bên bị khởi kiện là (STTTT HCM) và bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Chi cục hải quan chuyển phát nhanh. Để chia sẻ thông tin đến các học viên quan tâm đến kết quả vụ án và các bước pháp lý tiếp theo của nguyên đơn, chúng tôi đã mời cô Thiên Thảo đến “Chuyên đề Phỏng vấn kiến thức pháp luật” trên Galaxy’s Channel (Blog Thiên Hà). Thiên Thảo chính là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nguyên đơn trong vụ kiện hành chính đối với Sở Thông Tin Truyền Thông, đồng thời là người đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công trong các sự vụ cần tư vấn pháp lý khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s