Video: Phản biện những luận điệu vô căn cứ của Tiến sĩ Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

Là một người công tác lâu năm trong lĩnh vực tôn giáo – tín ngưỡng, đồng thời cũng là một nhà tu hành được nhiều Phật tử mến mộ, nhưng bản thân ông Thích Nhật Từ lại có những phát ngôn mang tính chất bịa đặt, vô căn cứ khi nói về Pháp Luân Công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s